1

Indledning

I Trafikstyrelsen ønsker vi åbenhed omkring vores tilsynsaktiviteter. Derfor udgiver vi hvert år en plan for årets tilsyn med jernbanevirksomheder og andre virksomheder med sikkerhedscertifikat, der omfatter kørsel i Danmark, samt jernbaneinfrastrukturforvaltere med dansk sikkerhedsgodkendelse. Tilsynsplanen er udarbejdet på baggrund af det samlede risikobillede på jernbanen samt en individuel risikovurdering af virksomhederne.

Trafikstyrelsens tilsynsplan for jernbanen indeholder følgende elementer:

  • Vurdering af nationale risikofaktorer for jernbanen
  • Fokusområder for tilsyn med sikkerhedsledelse og øvrige tilsynsprioriteter
  • Kvartalsplan for planlagte opfølgningstilsyn med virksomhederne

For de enkelte planlagte opfølgningstilsyn vil datoen blive aftalt med virksomheden inden gennemførelse, og senest 14 dage før tilsynet fremsendes yderligere information om emner og dagens forløb. For audits vil dette være i form af en dagsorden som hidtil.

Udover de planlagte opfølgningstilsyn vil Trafikstyrelsen gennemføre yderligere tilsyn, uden eller med kort varsel, bl.a. som følge af den øgede tilsynsindsats, som Trafikstyrelsen indførte i 2022. Disse tilsyn har fokus på at efterprøve anvendelsen af sikkerhedsledelsessystemerne i den konkrete praksis på jernbanen med både flere anmeldte og uanmeldte tilsyn.

På styrelsens hjemmeside (www.trafikstyrelsen.dk) kan der findes mere information om tilsyn med jernbanesikkerhed under ”Jernbanesikkerhed / Styrelsens tilsyn / Tilsyn med sikkerhedsledelse”.

2

Nationale risikofaktorer for jernbanen

Trafikstyrelsen foretager årligt en vurdering af det overordnede risikobillede i forhold til jernbanetrafikken i Danmark. Vurderingen foregår dels ved opfølgning på konkrete hændelser på jernbanen, f.eks. større ulykker, dels ved analyse af tendenser i de årligt indberettede hændelser samt ved brug af øvrig viden om sikkerhedsmæssige forhold. Overordnet set er der tale om en kvalitativ vurdering af de væsentligste risikofaktorer for jernbanesystemet.

Siden ulykken på Storebælt i 2019 har der ikke været enkeltstående hændelser, som har givet anledning til at ændre det overordnede risikobillede. Trends fra virksomhedernes indrapporterede hændelser giver ikke umiddelbart anledning til at igangsætte specifikke handlinger eller anledning til at rette tilsynets fokus mod bestemte områder.

Trafikstyrelsens tilsyn har igennem de sidste år haft fokus på fastspænding af gods, og der vil fortsat blive gennemført en række tilsyn med dette område.

Trafikstyrelsen vurderer, at der ikke er risikofaktorer, der giver grundlag for et særligt fokus ved styrelsens tilsyn i 2023.

3

Kvartalsplan for tilsyn med virksomhederne

Skemaet herunder viser de planlagte opfølgningstilsyn for virksomheder med sikkerhedscertifikater og/eller sikkerhedsgodkendelser i 2023 fordelt på kvartaler. Tilsynsplanen er vejledende, og der kan forekomme ændringer.

Besøg i forbindelse med nyudstedelser, fornyelser og ajourføring af sikkerhedscertifikater og -godkendelser fremgår ikke af tilsynsplanen, da disse besøg foregår i forlængelse af virksomhedens ansøgning til ERA eller Trafikstyrelsen.

Virksomhed Virksomhedstype Tilsyn planlagt
Arriva Tog A/S Jernbanevirksomhed Q1, Q2, Q3
Banedanmark Infrastrukturforvalter Q1, Q2, Q3, Q4
C Rail Safety ApS Anden virksomhed med
sikkerhedscertifikat 
Q2, Q4
Contec Rail ApS Jernbanevirksomhed Q2, Q3, Q4
DB Cargo Scandinavia A/S Jernbanevirksomhed Q2, Q3, Q4
DSB SOV Jernbanevirksomhed Q1, Q2, Q3, Q4
Green Cargo Jernbanevirksomhed Q2, Q4
Hector Rail AB Jernbanevirksomhed Q2, Q4
Keolis Letbaner A/S Jernbanevirksomhed Q1, Q3
Lokaltog A/S Jernbanevirksomhed/
Infrastrukturforvalter
Q1, Q2, Q3
Malus ApS  Anden virksomhed med
sikkerhedscertifikat
Q2, Q3
Metro service A/S Jernbanevirksomhed/
Infrastrukturforvalter
Q2, Q3, Q4
Midtjyske Jernbaner A/S Jernbanevirksomhed/
Infrastrukturforvalter
Q1, Q3
Nordjyske Jernbaner A/S Jernbanevirksomhed/
Infrastrukturforvalter
Q2, Q3
RAVN Bane ApS Anden virksomhed med
sikkerhedscertifikat
Q1, Q2, Q3, Q4
SJ AB Jernbanevirksomhed Q1, Q3
SPITZKE SE Jernbanevirksomhed Q1, Q3, Q4
Strukton Rail A/S Anden virksomhed med
sikkerhedscertifikat
Q2, Q4
Transdev Sverige AB Jernbanevirksomhed Q1, Q3
TX Logistik A/S Jernbanevirksomhed Q1, Q2, Q4
VIKING-Rail ApS Jernbanevirksomhed Q1, Q2, Q4
Øresundsbro Konsortiet I/S Infrastrukturforvalter Q3, Q4
Aarhus Letbane I/S Infrastrukturforvalter Q2, Q3
Aarsleff Rail A/S Anden virksomhed med
sikkerhedscertifikat
Q2, Q4