For opnåelse af PPL-teori skal følgende 8 fag bestås:

 • Luftfartsret
 • Menneskelig Ydeevne
 • Meteorologi
 • Flyvepræstation & Planlægning
 • Navigation
 • Flyveprincipper
 • Operationelle Procedurer
 • Generelt
 • Luftfartøjskendskab

 

Godkendt Flyveskole skal indsende indstillingsliste til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) på mail:

PPL-teoribestilling@tbst.dk

Indstillingen skal indeholde skolens navn, prøvested, elevens fulde navn samt CPR-nummer.

Tilmelding skal være TBST i hænde senest 14 dage før prøveafholdelse.

Link til indstillingsformular: Teoriformularer

 

Prøvetyper for PPL(A) og PPL(H)

Der skelnes imellem fællesfag og kategorifag. Fællesfag er ens for både PPL(A) og PPL(H). Kategorifag er specifikke for hhv. PPL(A) og PPL(H).

Prøverne er multiple choice spørgsmål med 4 svarmuligheder med én rigtig.

Hvert fag består af 16 spørgsmål på dansk og den tilladte tid er 35 minutter.

For at bestå et fag kræves en score på 75 %.

 

 Til prøven udleveres:

 • Prøve til den relevante opgave
 • Bilagssamling, Blyant, viskelæder, blyantspidser og ikke-programmerbar lommeregner
 • Kladdepapir

Derudover må anvendes egne navigationscomputere (ikke elektroniske) – skriveredskaber, passere, linealer, vinkelmålere.

Efter forudgående aftale med TBST, kan ordblinde elever få stillet programmet: adgangforalle til rådighed. (www.adgangforalle.dk).

En tilsynsførende fra TBST, vil være til stede under prøveafviklingen.

Den tilmeldte elev skal fremvise billedlegitimation ved indgangen og dette skal efterfølgende være synlig på elevens bord.

Prøverne afholdes efter oplyst tidsplan.

Mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr skal være slukket og ikke tilgængeligt.

Eleverne oplyses om reglerne for prøveafvikling og konsekvenserne ved overtrædelse af disse.

Eleven opkræves gebyr for hver enkelt bestilt teoriprøve.

 

Indsigelse

Prøverne er ikke offentlige og TBST tilbyder derfor, at elever på prøvedagen, har en time til at gennemse afviklede opgaver og besvarelser.

Indsigelsen vil herefter blive behandlet i TBST og afgørelsen meddeles skriftligt til skolen.

Eleven har 6 eksamensdage, 4 fag-forsøg og 18 måneder til at bestå PPL-teorien, gældende fra først afviklede fag. Eleven har derefter 24 måneder til at erhverve sig Certifikatet.

 

Syllabus

Prøver der afholdes fra 2015 vil indeholde spørgsmål der refererer til syllabus i AMC1 FCL.210;215, med samme metodik som anvendes for ATPL teori.

Tabellen i AMC1 FCL.210;215 er inddelt i 3 niveauer:

 • Fagopdeling, nummereret efter rækkefølgen de optræder i AMC (se i øvrigt slutnote).
 • Emneopdelt for hver gang et kryds optræder i højre kolonerne.
 • Underemner for hver listeopstilling af et emne.

For hvert kryds der optræder i højre kolonne, vil der i spørgsmålsbanken optræde et eller flere spørgsmål, evt.et spørgsmål for hvert underemne, hvis listeopstilling er vist.

Den prøve, eleven vil møde, vil indeholde 16 spørgsmål udvalgt vilkårligt iblandt spørgsmålsbankens underemner.

Emnedybden der kan forventes i spørgsmålene, vil være afpasset efter, hvad der vurderes at have betydning for en PPL certifikat indehaver, der flyver i Europa. I denne vurdering indgår, at niveauet forbliver mere generelt end det tilsvarende emner for CPL.

Alle spørgsmål vil tage udgangspunkt i almindelige og normal CS23 eller CS27 luftfartøjer.

 

Bilag

Til hvert prøvesæt kan der være et antal bilag tilknyttet. Det vil tydeligt fremgå af teksten i det spørgsmål, hvor bilaget er tilknyttet, om der skal benyttes et bilag til at løse opgaven.

Bilag er i A4 format og udleveres sammen med det enkelte prøvesæt og vil typisk indeholde kortudsnit, tabeller, grafer eller fotos.

Bilag identificeres ved et nummer og en versionsdato

 

Note til syllabus

Fag kan være opdelt, hvor forskel er markeret i højre kolonne imellem krav til PPL(A) og PPL(H):

 • Fag nummer 5 er opdelt som fag 51 for aeroplane og fag 52 for helikopter.
 • Fag nummer 7 er opdelt som fag 71, 73 der er fælles for A/H, fag 72 specifikt for A, fag 74 specifikt for H.
 • Fag nummer 8 er opdelt som fag 81, der er fælles for A/H, fag 82 specifikt for A, fag 83 specifikt for H
 • Fag nummer 6 er opdelt som fag 6, for de dele der er fælles, fag 61, for de dele der vedrøre aeroplane og fag 62 for helikopter.
 • Fag nummer 6, emne 6.3 er opdelt med specifikke reference til ICAO annex 6:

 

Annex 6, part II – aeroplane

 

63.1 Foreword  – Level of safety
63.2 Foreword  – Responsibility
63.3 Foreword  – Applicability
63.4 Definitions – Aerial work
63.5 Definitions – General aviation operation
63.6 General     – Compliance with laws
63.7

Chapter 2.2 Flight operations
- Availability of facilities
- Passenger briefing
- Requirements to preparation
- Requirements to planning
- Weather condition limitation
- Fuel and oil requirements
- Continuation of a flight
- Use of seatbelt
- Responsibility of PIC

63.8  Chapter 2.4 Instruments, equipment, documents
- Required equipment, all
- Required equipment, VFR
- Required equipment, overwater
- Required equipment, night
63.9  APX 2
- Lights to be displayed
63.10  Attach.2.A
- Oxygen requirements

 

Annex 6, part III – Helicopter, requirements different from aeroplane.

63.11 Chapter 2.8
- fuel and oil requirement
63.12 Chapter 4.3
- Required equipment overwater flight