1

1. Indledning

I denne delanalyse undersøges muligheden for at tilvejebringe bedre sammenhængende rejseinformation til de rejsende, hvad end de skal rundt på øen eller om deres rejse går til og fra Bornholm.

Bedre rejseinformation er med til at sikre, at den rejsende kommer effektivt fra sin startdestination til sin slutdestination og således sparer tid. Rejseinformation er videre med til at give overblik over, hvilke rejsemuligheder der er på givne tidspunkter, og prisen herpå, hvilket understøtter en effektiv mobilitet. I analysen fokuseres alene på den information der er relevant, når en rejse uden privatbil planlægges og gennemføres. Denne information kan for eksempel omfatte køreplaner, realtidsopdateringer om forsinkelser og aflysninger, oplysninger om billetter, forhold for bevægelseshæmmede samt muligheden for at medtage cykel.

Formålet med analysen er at identificere tiltag, der kan give bedre og mere sammenhængende rejseinformation for rejser med den kollektive trafik og de øvrige transportmuligheder som cykel- og biludlejning, delebiler mm.

Hvis kollektiv transport skal anvendes til en væsentlig større andel af rejserne til og fra Bornholm samt lokalt på Bornholm, er der behov for at få synliggjort det brede transportudbud og gjort det nemt for den rejsende at planlægge og gennemføre rejsen. Det skal være lige så nemt at planlægge og betale for en rejse uden egen bil, som at booke en færgebillet, planlægge afgangstid og følge planen i bil.

Der findes adskillige alternativer til bilen (for eksempel fjernbus, tog, færge, fly og lokalbusser) både på rejsen til og fra Bornholm samt internt på Bornholm, men det er besværligt for den rejsende at afdække mulighederne og vurdere, hvad der er det bedste valg, da der ikke er et enkelt sted, hvor der kan søges information om den samlede rejse. Fjernbus-, fly- og færgerejser skal findes på den enkelte udbyders hjemmeside. Tog- og busrejser kan findes på rejseplanen.dk.

På baggrund af den nuværende situation på Bornholm samt erfaringer og observationer fra andre dele af landet og udlandet, vurderes herefter hvilke tiltag til forbedring af den nuværende rejseinformation, der kan gennemføres på Bornholm, og som kan være medvirkende til at gøre transporten til og fra, samt på øen, mere grøn.

 

2

Rejseinformation i dag

Der er mange aktører, som leverer rejseinformation til den rejsende, men der er ikke et enkelt sted, der kan give overblik over kombinationsmulighederne for den samlede rejse. Den rejsende kan finde information fra:

  • Den enkelte operatør eller transportudbyder
  • Rejseplanen
  • Kortudbydere som Google eller OpenStreetMap
  • Organisationer, som giver turistinformation.

Alle disse aktører har egne hjemmesider, og nogle har også apps med information eller mulighed for telefonisk kundeservice. Der er yderligere mulighed for at modtage rejseinformation ved personlig henvendelse i turistkontorer, som findes fire steder på Bornholm.

2.1

Udbud af kollektiv trafik og services til egen transport

Med kollektiv trafik er der disse muligheder for at komme til og fra Bornholm:

Fjernbusforbindelse kombineret med færge Ystad-Rønne
Der er to fjernbusoperatører på strækningen. Busserne stopper flere steder i Københavnsområdet med et stort udvalg af forbindelser til resten af landet. Én af fjernbusoperatørerne tager bussen med færgen og stopper flere steder på Bornholm.

Fly til Bornholms Lufthavn
Der er tre luftfartsselskaber med indenrigsflyforbindelse til Bornholm i løbet af et år. Dog er det kun et selskab, der flyver fast ruteflyvning hele året, mens de andre typisk kun flyver i forbindelse med Folkemøde, ferier og lignende. Der er primært forbindelse fra Københavns Lufthavn, Kastrup, men også fra andre danske lufthavne, hvorfra der er bus- og togforbindelser til resten af landet.

Togforbindelse til Ystad kombineret med færge Ystad-Rønne
DSB’s tog stopper flere steder mellem Østerport St. og Københavns Lufthavn, med et stort udvalg af bus- og togforbindelser til resten af landet. Der skal foretages togskifte til svensk Pågatåg, som kører til Ystad.

Færge Køge-Rønne
Der er cirka ti minutters gang mellem færgeterminalen i Køge og Køge St., hvor der er togforbindelser via Køge Nord St. til resten af landet samt diverse busforbindelser. I nærheden af Køge St. findes parkeringspladser uden tidsbegrænsning.

En oversigt over de forskellige transportmuligheder fremgår af figur 1.

Figur 79 - Oversigt over transportmuligheder til og fra Bornholm (2023), samt rejsetid for hver rute (tt:mm)

Kilde: Rejsetider fra Google Maps, Bornholmslinjen og DAT

Hvis man er på Bornholm uden egen bil, er der mulighed for at rejse med:

Lokale busser
BAT opererer adskillige busruter med god geografisk dækning. Uden for byzonerne er det muligt at stige af eller på alle steder langs ruten, hvor bussen har mulighed for at standse. Læs mere om disse busser i analysen af den kollektive trafik på Bornholm (delanalyse nr. 6), som ligeledes er en del af Bornholmeranalysen.

Cykelleje
Det er muligt at leje flere typer af cykler og herunder elcykler i alle de største byer langs kysten, samt at få leveret cykler til andre lokationer. I alt er der 5-10 udbydere af cykeludlejning.

Taxi
Dantaxi kører til/fra alle lokationer på Bornholm.

Billeje eller delebil
Der er fire udbydere af billeje. Det er muligt at leje bil ved Bornholms lufthavn, i
Rønne by og havn samt i Gudhjem.

GoMore har delebilsordning, som dækker hele Bornholm. 

For cyklister er der et veludbygget cykelstinet med faciliteter som toiletter og ladestandere til opladning af elcykler 32.

Yderligere er der flere udbydere af ladestandere til opladning af elbiler på Bornholm. Læs mere i analysen af ladestandere på Bornholm (delanalyse nr. 10), som ligeledes er en del af Bornholmeranalysen.

2.2

2.2 Tilgængelig rejseinformation

Den rejsende kan finde rejseinformation gennem operatørerne og transportudbydernes hjemmesider. De har alle forskellige design og strukturer, som den rejsende skal orientere sig i for at finde placeringen af den relevante information. Alle operatører på rejser til og fra Bornholm samt BAT, tilbyder billetsalg gennem deres hjemmeside, og de fleste har også en app, hvor der kan fås nærmere information om en specifik rejse. For øvrige transportudbydere internt på Bornholm er det meget varierende hvilke oplysninger, der kan findes gennem hjemmesider, og flere skal kontaktes telefonisk for relevante oplysninger til rejseplanlægning og booking.

Hvis den rejsende anvender Rejseplanen til at planlægge en rejse med kollektiv trafik til/fra Bornholm eller internt på Bornholm, vil køreplansdata og realtidsopdateringer af afgangstider fra DSB og BAT samt køreplansdata fra Gråhundbus, Skånetrafikken og færgen Ystad-Rønne blive anvendt. Fjernbusafgange med Kombardo Expressen, alle flyafgange samt afgange med færgen Køge-Rønne vil således ikke blive vist på Rejseplanen. For at modtage al den tilgængelige rejseinformation og foretage booking, skal der søges information direkte fra den enkelte operatør og transportudbyder, og Rejseplanen kan således ikke benyttes til dette. Dette er gældende for alle rejseplaner, der vises på Rejseplanen.

I Figur 80 ses en oversigt over de aktører, der udbyder rejseinformationer i forbindelse med rejser til, fra og på Bornholm.

Figur 80 – Aktører, der giver rejseinformation

3

Observationer og eksempel

På baggrund af ovenstående kortlægning af den tilgængelige rejseinformation, er der gjort en række observationer, som beskrives i dette afsnit. Yderligere er der opstillet et eksempel, der illustrerer centrale udfordringer for den rejsende.

3.1

Observationer

Det kan være udfordrende for den rejsende at afdække mulighederne for at rejse til og fra Bornholm eller internt på Bornholm og booke den hurtigste, billigste eller mest klimavenlige rejse. Også under rejsen kan det være svært at finde den bedste kilde til opdateringer om eventuelle forsinkelser eller aflysninger. Dette er uddybet nedenfor i en række observationer.

Mange informationskanaler og uensartet indhold
De fleste operatører og transportudbydere giver kun rejseinformation gennem egne kanaler, som hjemmeside og telefonisk kundeservice. For den rejsende er det derfor et omfattende arbejde at afdække rejsemulighederne. Hvis man har særlige behov, for eksempel er kørestolsbruger eller medbringer cykel på rejsen, skal information om dette tilsvarende fremsøges for den enkelte operatør og transportudbyder.

Selvstændig betaling for transport
På rejsen til og fra Bornholm er det muligt at købe en samlet billet til tog eller fjernbus kombineret med færgen mellem Rønne og Ystad. DSB’s billetter til tog kombineret med færge kan yderligere benyttes på Bornholm til bus til og fra færgen samt i resten af landet til bus, tog og metro i omstigningsområdet. DSB har dog et begrænset antal billetter til færgen, og det kan gennem deres salgssystemer fremgå, at en afgang er udsolgt, selvom det gennem de enkelte operatører er muligt at købe billetter til hver del af rejsen. Gennem fjernbusselskabet Kombardo Expressen kan købes en tillægsbillet, som dækker rejser i den kollektive trafik på Bornholm. For alle øvrige kombinations-rejser skal der betales selvstændigt for det enkelte transportmiddel, der indgår i rejsen.

Rejseplanen giver et fragmenteret billede af mulighederne
Rejser med flere fjernbusoperatører og luftfartsselskaber samt færgen fra Køge til Rønne vises ikke på Rejseplanen. Rejsende, der anvender Rejseplanen til at planlægge rejsen til eller fra Bornholm, vil dermed kun blive præsenteret for en del af de transportmuligheder, der findes. Yderligere fremgår der ikke prisinformation for de viste rejser, og man vil skulle opsøge operatørernes egne informationskilder for at få oplysninger om de tilgængelige billettyper og priser, samt for køb af billet.

For rejser internt på Bornholm viser Rejseplanen kun rejser, der kan foretages med BATs busser. Rejseplanen viser pris for alle BATs billettyper på nær korte periodekort målrettet turister, og gennem Rejseplanens app er det muligt at købe disse billetter.

Begrænset realtidsinformation
Rejseplanen viser realtidsinformation med opdaterede afgangstider og aflysninger med mere for rejser med Øresundstog, fly og de lokale busser på Bornholm. For øvrige rejser eller dele af en rejse skal eventuel tilgængelig realtidsinformation findes gennem operatøren.

Destination Bornholm har information om mange transportmuligheder
Destination Bornholm ApS, det bornholmske turisterhvervs udviklings- og markedsføringsorganisation, har samlet turistinformation på bornholm.info og i tilhørende app. Informationen omfatter 49 sider under kategorien transport, som indeholder henvisninger til færge-, fly-, bus- og fjernbusoperatører, cykel- og biludlejning, taxiselskab samt kort over cykelstinet og ladestandere.

Informationen giver ikke et fuldt overblik over mulighederne. Det fremgår yderligere ikke, hvornår oplysningerne er opdaterede, så man kan få et indtryk af, om de er aktuelle.

3.2

Eksempel på udfordringer for den rejsende

Eksemplet nedenfor er udarbejdet på baggrund i de opstillede observationer ovenfor. Hensigten er at tydeliggøre, hvordan den tilgængelige rejseinformation konkret påvirker den rejsende.

Figur 81 – Eksempel på de udfordringer en rejsende kan opleve, når en rejse planlægges, bookes og gennemføres.

4

Udviklingsområder

I dette afsnit vurderes en række muligheder for at gøre aktørernes rejseinformation lettere tilgængelig for den rejsende.

Trafikstyrelsen vurderer, at muligheden for at udrulle én samlet digital mobilitetstjeneste, som omfatter alle transportmulighederne til og på Bornholm - en såkaldt MaaS-løsning - er en for stor og omkostningstung opgave. Der vurderes imidlertid at være mulighed for at udnytte muligheder gennem Rejsekort & Rejseplan A/S bedre. Læs mere om MaaS-konceptet i boks 13.

Følgende initiativ foreslås på denne baggrund:

  • Bornholms Regionskommune/BAT undersøger mulighederne for at få flere private aktører tilsluttet i Rejseplanen, så der kan gives et dækkende billede af rejsemulighederne.

På sigt er det muligt, at der vil komme MaaSløsninger fra tredjepart, da EU-lovgivning vil kræve åbning af tilgængelige data til rejseplanlægning, opdatering under rejsen og videresalg af billetter.

De identificerede muligheder for at forbedre rejseinformationen beskrives nærmere i afsnit 4.1, mens forslag til konkrete initiativer beskrives nærmere i afsnit 4.2.

Boks 13 – Maas

Nøglekonceptet bag Mobility as a Service (MaaS) er at sætte brugeren i centrum for transportydelser og tilbyde dem skræddersyede mobilitetsløsninger baseret på deres individuelle behov.

Ved MaaS forstås integration af forskellige former for transport og transportrelaterede tjenester, som pladsreservation og billetsalg. MaaS tilbyder den rejsende mulighed for at:

  • planlægge den rute, der passer bedst ud fra kombinationer af de tilgængelige transportformer
  • betale samlet for rejser gennem et abonnement eller ved betaling for den enkelte rejse
  • opbevare billetter.

Transportformerne der indgår i MaaS kan for eksempel være køreplansbaserede transportformer såsom bus, tog og færge, aktive transportformer såsom gang og cykling, delemobilitet som delecykler, - løbehjul, -biler og samkørsel samt taxa og billeje.

4.1

Muligheder

Det begreb, der for tiden altid nævnes i forbindelse med ønsker om bedre rejseinformation og sammenhængende transport er Mobilitet som en service (MaaS) og flere trafikselskaber og Rejsekort & Rejseplan A/S arbejder på, at komme nærmere en MaaSløsning.

Med lov om ændring af lov om trafikselskaber i 2019 er det bestemt, at trafikvirksomhederne i Danmark, i regi af det fællesejede selskab, Rejsekort & Rejseplan A/S, skal udvikle og implementere en national MaaS-løsning. Da loven ikke omfatter private aktører og svenske trafikvirksomheder, vil dette dog have begrænsede effekter i forhold til rejser til og på Bornholm.

Nedenfor ses nærmere på de muligheder, Trafikstyrelsen har identificeret for at gøre aktørernes rejseinformation lettere tilgængelig for den rejsende til og på Bornholm.

Udrulning af MaaS
Det er en stor opgave at implementere MaaS, og der ses kun deciderede MaaS-løsninger i enkelte europæiske storbyer. I Danmark arbejder flere trafikselskaber mod en bedre integration mellem forskellige transportformer, men de partnerskaber mellem private og offentlige aktører, der kræves for MaaS-løsninger, er endnu ikke etableret, og private MaaS-udbydere har ikke kunne finde mulighed for en fortjeneste ved videresalg af billetter i Danmark.

På Bornholm vurderes det at være en for stor og omkostningstung opgave at etablere en lokal MaaSløsning, når det begrænsede passagergrundlag tages i betragtning. Ud over etablering af selve MaaS-løsningen, vil det være krævende at få alle private operatører og transportudbydere til at levere standardiseret information, der kan anvendes, da stort set alle baserer sig på egne informationskanaler og har egne prisstrukturer.

Boks 14 – Retsakt A

I EU’s retsakt A kræves det, at alle relevante data til rejseplanlægning skal gøres åbent tilgængelige inden udgangen af 2023 (forordning 2017/1926). Danske operatører og transportudbydere, som har data i maskinlæsbart format, skal levere disse data til Vejdirektoratets platform for datadeling, Dataudveksleren (du.vd.dk).

Der kan findes yderligere information her:

https://www.trafikstyrelsen.dk/

Digitalt Rejsekort
Rejsekort & Rejseplan A/S har testet en app i Nordjylland, hvor der kan betales til Rejsekort-takst ved hjælp af en "swipe ind-swipe ud"-løsning og GPS-sporing. På baggrund af disse erfaringer vil det digitale Rejsekort blive implementeret i resten af landet, og dette er på nuværende tidspunkt i udbud. Som et første skridt udruller Rejsekort & Rejseplan A/S en ny app, RejseBillet, som giver mulighed for køb af landsdækkende enkeltbilletter og periodekort, og herunder køb af billetter til BAT’s busser. App’en forventes lanceret i første kvartal 2023.

Rejsekortet blev udrullet i resten af landet i perioden 2011-2017, og mange rejsende har derfor en forventning om, at Rejsekortet også kan anvendes i busserne på Bornholm. Hvis BAT også integreres i det digitale rejsekort, vil man få en løsning, som lever op til forventningerne fra danske turister på Bornholm. På Bornholm vil det give en billetsalgsløsning, som kan være attraktiv for Bornholmere, der ofte rejser til det øvrige Danmark. Det digitale Rejsekort forventes at integrere private operatører og transportudbydere, som har en tilslutningsaftale med Rejseplanen. Da øvrige private operatører og transportudbydere ikke integreres i det digitale Rejsekort, vil en sådan løsning ikke give mulighed for en samlet betaling for rejser til og fra Bornholm eller for øvrige mobilitetsudbydere på Bornholm.


Udbygning af Rejseplanen
Rejseplanen viser allerede i dag BATs busser på Bornholm. Rejseplanen har derudover mulighed for at vise information fra private operatører og transportudbydere som fjernbus-, fly- og færgeoperatører samt udbydere af delebiler og -cykler. Enkelte af disse har opkoblingsaftaler med Rejsekort & Rejseplan. For at Rejseplanen kan give et mere dækkende billede af transportmulighederne, skal flere af de private operatører indgå aftale med Rejsekort & Rejseplan. Dette kan ske ved at motivere parterne til frivillig indgåelse af opkoblingsaftaler mod betaling, ved at operatørerne pålægges at indgå aftale med Rejsekort & Rejseplan eller ved at Rejsekort & Rejseplan forpligtes til at integrere private operatører og transportudbydere gennem lovgivning. Da det siden 2019 har været muligt for private aktører at indgår opkoblingsaftale med Rejsekort & Rejseplan, forventes det at mange er bekendt med muligheden, men ikke har fundet det attraktivt. Det vurderes derfor, at der kun kan indgås aftaler, hvis opkoblingsaftalerne finansieres, der foretages væsentlige ændringer til vilkårene i de aftaler, der kan indgås, eller at parterne forpligtes gennem lovgivning, kontrakter mm.

Afvente implementering af EU-lovgivning
Med efterlevelse af EU-lovgivningen (se boks 14) vil tilgængelige data til rejseplanlægning, opdatering under rejsen og videresalg af billetter blive standardiseret i EU-datastandarder, og de vil dermed være langt nemmere at integrere i rejseplanlægningsværktøjer. Det er forhåbningen, at både nationale og internationale aktører vil anvende data til at præsentere den rejsende for alle de tilgængelige rejsemuligheder, give mulighed for køb af billet og give opdateringer ved ændringer på rejsen, men tidsperspektivet er usikkert.

4.2

Forslag til initiativer

På baggrund af de identificerede muligheder ovenfor er der opstillet nedenstående overblik og forslag til initiativer.

Da udrulning af en lokal MaaS-løsning på Bornholm er vurderet som en for stor og omkostningstung opgave, når det begrænsede passagergrundlag tages i betragtning, er der ikke forslag til initiativer indenfor dette område.

Mulighed

Fordele og ulemper

Forslag til initiativ

Digitalt Rejsekort

+

BAT’s billetter kan sælges i national løsning.

Det foreslås at BAT har fokus på samarbejdet med Rejsekort & Rejseplan A/S.

 

-

Bidrager ikke til et samlet overblik over rejsemulighederne.

Udbygning af Rejseplanen

+

Rejseplanen giver et mere dækkende billede af transportmulighederne.

Det foreslås, at Bornholms Regionskommune undersøger nærmere hvordan flere af de private operatører kan blive integreret i Rejseplanen.

 

-

Det er usikkert om dette kan gennemføres og hvor mange private operatører, der vil kunne integreres.

Afvente implementering af EU-lovgivning

+

Tredjepart kan levere MaaS-løsning og der kræves ingen yderligere initiativer for efterlevelse af lovgivningen.

Ingen

 

-

Det er usikkert om der bliver private MaaS-løsninger tilgængelige.