Om hjemmesiden

Aktiv information

Trafikstyrelsen ønsker at være åben og serviceorienteret om styrelsens opbygning og opgavevaretagelse. På hjemmesiden kan du derfor følge med i, hvordan vi løser vores opgaver.

 

På hjemmesiden giver vi information om styrelsens opbygning og opgavevaretagelse, herunder de overordnede tilsyns- og reguleringsprincipper, som styrelsen arbejder efter, styrelsens resultatkontrakt med Transportministeriet, årsrapporter og statistisk materiale.

Herudover tilbyder vi links til de regler som styrelsen administrerer, til publikationer af redegørelser, rapporter og analyser indenfor styrelsens område samt links til Transportministeriet og øvrige styrelser, hvor det er relevant.

Styrelsen bestræber sig således på at offentliggøre sit arbejde og løbende vedligeholde hjemmesidens indhold, så det sikres, at informationerne på et hvert tidspunkt er retvisende.

Dokumenter med personfølsomt og fortroligt indhold bliver ikke offentliggjort på Trafikstyrelsens hjemmeside.

De ovenstående retningslinjer for aktiv information er udarbejdet i henhold til offentlighedsloven §17.