Om styrelsen

Vores Arbejdsområde

Trafikstyrelsen er en styrelse under Transportministeriet.

Vi er en styrelse på cirka 470 medarbejdere fordelt på 3 afdelinger med underliggende kontorer. 

Under Trafikstyrelsen hører også Bornholms Lufthavn, Taksationssekretariatet og Minksekretariatets 1. instans og 2. instans. 

I styrelsen arbejder vi med mobilitet, trafiksikkerhed og grøn transport i luften, på bane samt i andre dele af den kollektive trafik.

Vi løser også opgaver på post-, VVM- og havneområdet og i forbindelse med klagesagsbehandling på Transportministeriets område.

Styrelsens opgaveportefølje favner derfor bredt og har direkte og indirekte kontakt med mange transportvirksomheder og deres medarbejdere samt den enkelte passager i Danmark - hvad enten det er i kollektiv trafik eller fly. 

Vi løser opgaver, der er komplekse både teknisk og trafikalt - og som kræver tværgående afvejninger og helhedssyn. 

 

Vores mission og vision

Vi arbejder for et velfungerende, sikkert og sammenhængende transportsystem, som sikrer mobilitet for den enkelte og gør det let at komme på arbejde og kombinere arbejds- og fritidslivet. Samtidig er det en forudsætning for et moderne samfund, hvor der skabes vækst og arbejdspladser. 

 

Styrelsens mission er:

"At skabe attraktive rammer for transport på bane, i luften og med kollektiv trafik, der fremmer sikre, bæredygtige og sammenhængende transportløsninger for borgere og virksomheder."

Styrelsen er sat i verden for at udvikle og fastsætte rammebetingelser, mens det er virksomhederne, der konkret leverer mobiliteten og har ansvar for sikkerheden.

Gode rammebetingelser er en væsentlig faktor for at skabe grundlag for et tilgængeligt, pålideligt, sammenhængende og åbent marked, der efterlever samfundets behov på transportområdet.

Som en del af arbejdet med at udvikle rammebetingelser understøtter styrelsen Transportministeriet i politikudvikling inden for bane, luftfart og kollektiv trafik. Ligesom styrelsen arbejder for at varetage danske interesser og sikre indflydelse i internationale beslutningsfora.

 

Styrelsens vision er:

"At vi skal sikkert og grønt fremad."

Trafikstyrelsen arbejder for at fremme mobiliteten ved særligt at understøtte, at virksomhederne er:

  • Sikre, dvs. kan tilbyde passagerne og øvrige brugere en høj sikkerhed.
  • Grønne, dvs. leverer bæredygtig mobilitet med mindst mulig CO2-udledning, luftforurening og støj- og klimapåvirkning.
  • Effektive og innovative, dvs. levere den mest hensigtsmæssige kollektive trafik for offentlige tilskudsmidler

Læs mere

Vores arbejdsplads

Vi har fleksible arbejdsforhold, seniorordning, fokus på ligestilling og plads til forskelligheder.

Læs mere om os her

Vores ansøgningsproces

Fra ansøgning til underskrift. Bliv klogere på hvad der sker, efter at du har sendt os en ansøgning.

Gå til ansøgnings-processen