Plads til at være forskellige

Vi er lidt nogle nørder – på den gode måde

Vores vigtigste ressource er vores kompetente og engagerede medarbejdere, for vi er en meget videnstung arbejdsplads og derfor er vi nok også nogle nørder – på den gode måde.

Vi er også en styrelse, der består af rigtig mange forskellige faggrupper i mange forskellige aldre. Vi har alt fra læger, mekanikere og piloter til ingeniører og økonomer ansat. 

Vi er gode til at arbejde sammen, spørge hinanden og bruge hinandens kompetencer og så er der et fedt fællesskab i styrelsen, hvor der bliver grint på kryds og tværs.

Fælles for styrelsens medarbejdere er, at vi arbejder med nogle opgaver, der er vigtige for at samfundet kan fungere.

 

Fokus på mangfoldighed og ligestilling

Vi er på mange måde en mangfoldig arbejdsplads, hvilket vi lægger vægt på i vores rekrutteringsproces.

Trafikstyrelsen er et sted, hvor der er plads til, at vi er forskellige.  

Vi har en ligestillingspolitik, der har til formål at sætte rammen for tiltag, der kan fremme ligestilling bredt i styrelsen, og på de øverste ledelsesniveauer.

Hos os handler ligestilling om at give lige muligheder til alle på arbejdspladsen. Vi tror på, at det styrker den daglige udførsel af vores arbejdsopgaver.

 

Balance og fleksibilitet

Vi lægger vægt på at være en fleksibel arbejdsplads, hvor vores medarbejdere oplever, at der er balance mellem deres arbejdstid og deres fritid.

Vi vil gerne være en arbejdsplads, som tilgodeser forskellige livsfaser og individuelle behov. Som medarbejder hos os har du derfor mulighed for tilpassede arbejdstider, orlov, flexjob, plustid og nedsat tid.

Vi vil også være en god arbejdsplads for de medarbejdere, som er i den sidste del af deres arbejdsliv.

Vi tror på, at et udviklende og meningsfyldt arbejde og et fortsat fokus på kompetenceudvikling er væsentligt for, at vores seniormedarbejdere har lyst til at blive i styrelsen.

Derfor har styrelsen også en seniorordning, som bl.a. giver mulighed for ekstra fleksibilitet, herunder mulighed for fleksible arbejdstider, efteruddannelse og tilpassede arbejdsopgaver. 

Rigtig mange af vores medarbejdere har en hverdag, hvor de varierer mellem at være på kontoret og ude i marken. Desuden er der god mulighed for hjemmearbejde, hvis arbejdsopgaverne tillader det. 

 

Læs mere

to luftfartsinspektører kigger på et clipboard

Om styrelsen

Vi arbejder med mobilitet, trafiksikkerhed og grøn transport. I luften, på bane og i den kollektive trafik. 

Læs mere om vores arbejdsområder

Vores ansøgningsproces

Fra ansøgning til underskrift. Bliv klogere på hvad der sker, efter at du har sendt os en ansøgning.

Gå til ansøgnings-processen