1

Involvering af Trafikstyrelsen og assessorer ved nye, ændrede eller ophævede tekniske sikkerhedsregler samt afvigelser fra tekniske sikkerhedsregler

Nye, ændrede eller ophævede tekniske sikkerhedsregler samt afvigelser fra tekniske sikkerhedsregler skal godkendes af Trafikstyrelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 814 af 03/06/2022 om infrastrukturforvalteres tekniske sikkerhedsregler på jernbanen.

I skemaet nedenfor er anført, hvilken form for myndighedsgodkendelse og hvilken assessering der er tale om, afhængig af om der er tale om nye/ændrede/ophævede tekniske sikkerhedsregler eller afvigelser fra tekniske sikkerhedsregler, samt om det er i regi af en strukturel ændring i jernbaneinfrastrukturen eller ej.

Oftest sker udarbejdelse af nye tekniske sikkerhedsregler, ændringer i eksisterende tekniske sikkerhedsregler eller ophævelse af tekniske sikkerhedsregler uafhængigt af strukturelle ændringer i jernbaneinfrastrukturen. I så tilfælde foregår godkendelsen som en eksplicit regelgodkendelse, og ved væsentlige nye/ændrede/ophævede tekniske sikkerhedsregler skal der anvendes en regelassessor.

Det kan dog forekomme, at udarbejdelse af nye tekniske sikkerhedsregler, ændringer i eksisterende tekniske sikkerhedsregler eller ophævelse af tekniske sikkerhedsregler foretages i forbindelse med en strukturel ændring i jernbaneinfrastrukturen. Hvis den nye/ændrede/ophævede tekniske sikkerhedsregel bliver vurderet af en assessor i forbindelse med risikostyringsprocessen, der foregår i henhold til CSM-RA forordningen, og godkendelsesbehandlingen i Trafikstyrelsen foregår i forbindelse med infrastrukturforvalterens ansøgning om ibrugtagningstilladelse eller testtilladelse, vil den i bekendtgørelse 814/2022 påkrævede godkendelse af Trafikstyrelsen være i form af en ibrugtagningstilladelse eller en testtilladelse. Assessors involvering i denne sammenhæng omtales i nedenstående skema som ”CSM-RA assessor”.

I forbindelse med signifikante strukturelle ændringer i jernbaneinfrastrukturen anvendes i mange tilfælde tekniske sikkerhedsregler, der er godkendt af Trafikstyrelsen, som led i risikoacceptprincippet ”anerkendt praksis”, idet disse regler ofte opfylder CSM-RA’s krav til anerkendt praksis. I de tilfælde hvor strukturelle ændringer i jernbaneinfrastrukturen indebærer afvigelser fra anerkendt praksis (afvigelse fra tekniske sikkerhedsregler), kommer dispensation på tale. Disse afvigelser fra tekniske sikkerhedsregler skal, jf. CSM-RA forordningen, risikovurderes, dvs. forslagsstiller må anvende risikoacceptprincippet ”eksplicit risikoestimering”. Denne risikovurdering skal forelægges assessor, og assessor behandler forholdet på lige fod med alle andre forhold relateret til ændringen i infrastrukturen. Assessors involvering i denne sammenhæng omtales i nedenstående skema ligeledes som ”CSM-RA assessor”.

Hvis udarbejdelse af nye tekniske sikkerhedsregler, ændringer i eksisterende tekniske sikkerhedsregler eller ophævelse af tekniske sikkerhedsregler foretages i forbindelse med en ikke-signifikant strukturel ændring i jernbaneinfrastrukturen, foregår godkendelsen som en eksplicit regelgodkendelse. Hvis den nye/ændrede/ophævede regel vurderes væsentlig, bør signifikansvurderingen af infrastrukturændringen genbesøges: Infrastrukturændringen vil med største sandsynlighed være signifikant.

En afvigelse fra tekniske sikkerhedsregler, hvor afvigelsen ikke følger af en strukturel ændring i jernbaneinfrastrukturen, eller hvor afvigelsen følger af en ikke-signifikant strukturel ændring i jernbaneinfrastrukturen, skal godkendes eksplicit af Trafikstyrelsen. I tilfælde af, at der er tale om en væsentlig afvigelse fra tekniske sikkerhedsregler, hvor afvigelsen ikke følger af en strukturel ændring i jernbaneinfrastrukturen, skal der anvendes en regelassessor. Hvor afvigelsen fra tekniske sikkerhedsregler følger af en ikke-signifikant strukturel ændring i jernbaneinfrastrukturen og vurderes væsentlig, bør signifikansvurderingen af infrastrukturændringen genbesøges: Infrastrukturændringen vil med største sandsynlighed være signifikant.

 

Lb. nr.

 

Godkendelsesobjekt

(ændrede, nye eller ophævede tekniske sikkerhedsregler eller afvigelse fra tekniske sikkerhedsregler)

    Involvering af   Godkendelse fra Trafikstyrelsen   Bemærkninger
        CSM-RA assessor Regelassessor

Eksplicit godkendelse af regel eller dispensation

jf. § 15, stk. 2 og 3 i BEK nr. 814/2022

Ibrugtagningstilladelse eller testtilladelse, som omfatter godkendelse af ændrede, nye eller ophævede tekniske sikkerhedsregler eller dispensation fra tekniske sikkerhedsregler

jf. § 15, stk. 2 i BEK nr. 814/2022 og § 5, hhv. § 10, stk. 3 i BEK nr. 711/2020

 
1 Nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregler samt ophævelse af tekniske sikkerhedsregler, som foretages i forbindelse med en strukturel infrastrukturændring Signifikant infrastruktur ændring2 Væsentlig ny/ændret/ophævet regel Ja Nej6 Nej Ja  
      Ikke væsentlig ny/ændret/ophævet regel Ja Nej Nej Ja  
    Ikke signifikant infrastrukturændring2 Væsentlig ny/ændret/ophævet regel - - - - Hvis den nye/ændrede/ophævede regel vurderes væsentlig, bør signifikansvurderingen af infrastrukturændringen genbesøges: Infrastrukturændringen vil med største sandsynlighed være signifikant
      Ikke væsentlig ny/ændret/ophævet regel Nej Nej Ja Nej3  

 

 

 

 

 

 

Lb. nr.

Godkendelsesobjekt

(ændrede, nye eller ophævede tekniske sikkerhedsregler eller afvigelse fra sikkerhedsregler)

    Involvering af   Godkendelse fra Trafikstyrelsen   Bemærkninger
        CSM-RA assessor Regelassessor

Eksplicit godkendelse af regel eller dispensation

jf. § 15, stk. 2 og 3 i BEK nr. 814/2022

Ibrugtagningstilladelse eller testtilladelse, som omfatter godkendelse af ændrede, nye eller ophævede tekniske sikkerhedsregler eller dispensation fra tekniske sikkerhedsregler

jf. § 15, stk. 2 i BEK nr. 814/2022 og § 5, hhv. § 10, stk. 3 i BEK nr. 711/2020

 
2 Nye eller ændrede tekniske sikkerhedsregler samt ophævelse af tekniske sikkerhedsregler, som ikke foretages i forbindelse med en strukturel infrastrukturændring Væsentlig ny/ændret/ophævet regel1   Nej Ja Ja Nej  
    Ikke væsentlig ny/ændret/ophævet regel1   Nej Nej Ja Nej  
3 Afvigelser fra tekniske sikkerhedsregler som følge af en strukturel infrastrukturændring Signifikant infrastrukturændring Væsentlig afvigelse fra reglen1 Ja Nej6 Nej Ja  
      Ikke væsentlig afvigelse fra reglen1 Ja Nej Nej Ja  
    Ikke signifikant infrastrukturændring Væsentlig afvigelse fra reglen1 - - - - Hvis afvigelsen fra reglen vurderes væsentlig, bør signifikansvurderingen af infrastrukturændringen genbesøges: Infrastrukturændringen vil med største sandsynlighed være signifikant

 

 

 

 

 

 

Lb. nr.

Godkendelsesobjekt

(ændrede, nye eller ophævede tekniske sikkerhedsregler eller afvigelse fra tekniske sikkerhedsregler)

  Involvering af   Godkendelse fra Trafikstyrelsen   Bemærkninger
      CSM-RA assesor Regelassessor

Eksplicit godkendelse af regel eller dispensation

jf. § 15, stk. 2 og 3 i BEK nr. 814/2022

Ibrugtagningstilladelse eller testtilladelse, som omfatter godkendelse af ændrede, nye eller ophævede tekniske sikkerhedsregler eller dispensation fra tekniske sikkerhedsregler

jf. § 15, stk. 2 i BEK nr. 814/2022 og § 5, hhv. § 10, stk. 3 i BEK nr. 711/2020 

 
    Ikke væsentlig afvigelse fra reglen1 Nej Nej Ja Nej4  
4 Afvigelser fra tekniske sikkerhedsregler, som ikke følger af en strukturel ændring5 Væsentlig afvigelse fra reglen1 Nej Ja Ja Nej  
    Ikke væsentlig afvigelse fra reglen1 Nej Nej Ja Nej