Inspiration til øvelser

 

Eksempler på øvelser (ej udtømmende)

 • opstilling af vagtplan
 • enkadrering af sikringspersonale
 • gennemførelse af 24 timers adgangskontrol og perimetersikring (f.eks. på niveau 2) med tilhørende logistik, mad, fornødenheder, beklædning, hvile, lygte- og radiomateriel, anden beskyttelse mod vejrlig, overvågning af facilitetens sikring (f.eks. kontrolopkald til sikringsmedarbejdere på post)
 • henlæggelse af mistænkelig genstande på faciliteten, ved skibet, på/ved lasteudstyr som f.eks. kraner
 • henstilling af køretøjer, der skal give anledning til mistanke
 • udfærdigelse af DOS
 • evakuering af en skibsbesætning
 • securitykontrol af personer og køretøjer for søg af f.eks. våben
 • bombetrusse
 • kontrol af kontaktdata til alle sikringsmedarbejdere
 • modtagelse af skib på højere niveau (dos, aftale tiltag med skib, underretning af myndighed)
 • stille skibs alarm
 • i forbindelse med beredskabsøvelse at bruge denne som afledningsmanøvre – herunder anbringe en mistænkelig genstand eller lade mistænkelige personer indfinde sig – for derefter at rense faciliteten, når liv og værdier er reddet.
 • menneskelige faktorer f.eks:

1. medarbejder, der ikke vil medvirke til sikring
2. medarbejder(e) bliver syge
3. nøglemedarbejder (PFSO) møder ikke frem eller kan ikke træffes.

 • aflevere uledsaget bagage bestemt til et skib f.eks. ved hjælp af en taxa
 • skib, som ikke kan opretholde sin sikringsplan f.eks. på grund af sygdom ombord, og hvor facilitetens sikringsmedarbejdere hjælper skibet med sikring. (husk DOS).
 • utilfreds person vil løse billet i bookingområde - kan forvirringen udnyttes til uautoriseret adgang.
 • person i bookingområde bliver utilpas - bookingpersonale reagerer herpå. Kan situationen udnyttes til uautoriseret adgang.
 • forsøg på ”autoriseret” adgang – kan man besnakke sig til adgang på faciliteten.
 • uautoriseret adgang uden om normale adgangsveje