Tidsplan for baneprojekt –
Vende- og overhalingsspor mellem Kalvebod og Ny Ellebjerg

Den samlede anlægsperiode forventes at vare ca. 2 år. Det er forventningen, at forberedende arbejder opstartes i 2025. Efter anlægsperioden forventes der at være behov for opfølgning, f.eks. i forbindelse med ibrugtagning af signalsystem.

Varigheden af de enkelte anlægsfaser vil ca. være:

  • Mobilisering 40 dage
  • Anlægsarbejder inkl. broarbejder 270 dage
  • Spor, kørestrøm og signalanlæg 40 dage
  • Reetablering 20 dage