Minkvirksomhed

Erstatning til minkvirksomhed

På siden kan du læse mere om, hvilke typer af erstatninger minkvirksomheder kan ansøge om hos Erstatnings- og taksationskommissionerne. Du kan også læse mere om de forskellige erstatnings- og kompensationsmuligheder. 

Læs mere

Nedlukningserstatning

På siden kan du læse mere om permanent nedlukningserstatning. Erstatningen er for dig, som ønsker at lukke din minkproduktion permanent.

Læs mere

Erstatningsopgørelsesmodeller

På siden kan du læse mere om de to erstatningsopgørelsesmodeller, der bruges til opgørelsen af erstatning eller kompensation til minkvirksomhederne.

Læs mere

Erstatning efter den skemalagte model

På siden kan du læse mere om den skemalagte model. Den skemalagte model er for dig, som ønsker erstatning opgjort efter en række skemalagte standardværdier.

Læs mere

Erstatning opgjort efter de ekspropriationsretlige principper

På siden kan du læse mere om erstatning efter de ekspropriationsretlige principper. Modellen er for dig, som ønsker erstatning opgjort efter principperne for ekspropriationserstatning.

Læs mere

Dvalekompensation

På siden kan du læse mere om dvalekompensation. Dvalekompensation er for de minkvirksomheder, der ønsker at genoptage sin minkproduktion, når det midlertidige forbud mod hold af mink ophører.

Læs mere

Spørgsmål til minkvirksomheder

Her kan du finde svar på de ofte stillede spørgsmål angående erstatning og kompensation til minkvirksomheder.

Læs mere

Oplysningsskema og bilag

Her kan du finde oplysningsskema samt bilag.

Læs mere

Sådan behandler vi din erstatningssag

Her kan du læse om sagsbehandlingsprocessen for minkvirksomheder og følgeerhvervsvirksomheder. Der er seks trin fra vi modtager din ansøgning om erstatning eller kompensation til du har en afgørelse fra kommissionen på din sag.

Læs mere

Status på erstatningssagerne

Her kan du få et overblik over, hvor langt vi er med behandlingen af sagerne om erstatning eller kompensation til minkvirksomheder og følgeerhverv.

Læs mere