Kontakt

Minksekretariatet kan kontaktes på flere måder. Læs mere nedenfor.

Telefonisk henvendelse

Du kan ringe til Trafikstyrelsen på alle hverdage fra kl. 9-15 på telefon 7221 8800.

Skriftlige henvendelser 

Skriftlige henvendelser til styrelsen skal sendes digitalt.

Du må forvente en vis behandlingstid ved ansøgninger om certifikater m.m. I særligt hastende tilfælde kan du pr. telefon aftale et møde om den pågældende ansøgning. Også her må du påregne en behandlingstid.

Hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger

Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, fx helbredsoplysninger, eller fortrolige oplysninger, fx CPR-nummer, skal du benytte Digital Post på virk.dk, borger.dk eller e-boks.dk (se guide nedenfor). Digital Post-systemet sørger for, at meddelelserne bliver digitalt signeret og krypteret.

Log ind på Digital Post på enten Borger.dk, Virk.dk eller e-boks.dk ved hjælp af NemID eller medarbejder NemID, vælg ”Skriv ny post” og fremsøg 'Trafikstyrelsen'. 

Se guide til at sende Digital Post her. 

Hvis du har brug for support vedr. Digital Post, skal du henvende dig til Digital Post-support.

Du kan læse mere om Digital Post her.

Hvis din henvendelse ikke indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger

Hvis din henvendelse ikke indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger, kan du henvende dig til Minksekretariatet på nedenstående mailadresser:

1.instans@minksekretariatet.dk

2.instans@minksekretariatet.dk

Personlig henvendelse

Personlig henvendelse kan kun ske efter aftale med Minksekretariatet. Inden fremmøde skal du ringe eller skrive til Minksekretariatet og aftale et møde.

Fritagelse fra vores digitale selvbetjeningsløsninger

Er du som borger fritaget fra Digital Post, har du ret til at blive tilbudt et alternativ til Trafikstyrelsens digitale selvbetjeningsløsninger. I så fald skal du kontakte os på info@trafikstyrelsen.dk eller telefon +45 72 21 88 00.

Pressehenvendelse

Det er Trafikstyrelsens direktionssekretariat, der koordinerer henvendelser fra pressen.

Kontaktoplysninger for styrelsens pressekontakt

Henvendelse om dine personoplysninger

Erstatnings- og taksationskommissionerne er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig, f.eks. i forbindelse med en jobansøgning. Minksekretariatets databeskyttelsesrådgiver (DPO) kan vejlede dig om dine rettigheder i forhold til Minksekretariatets behandling af dine personoplysninger.

Læs mere om Minksekretariatets behandling af personoplysninger og find kontaktoplysninger til databeskyttelsesrådgiveren ved at følge nedenstående link.

Behandling af persondata