Flypassagerrettigheder

Er du berettiget til kompensation?

Trafikstyrelsen behandler din klage gratis

Hvad er der sket?

Var dit fly...

Sagsbehandlingstiden er i udgangspunktet 3 til 6 måneder.

Styrelsen har i øjeblikket en stor mængde sager, hvilket giver en forlænget sagsbehandlingstid.

Kend dine rettigheder

Er dit fly forsinket mindst to til fire timer ved afgang, aflyst eller blev du boardingafvist f.eks. på grund af overbookning? Se her hvad dine rettigheder er.

Forplejning

Flyselskabet skal tilbyde dig rimelig forplejning (mad og drikke - ikke alkohol), mens du venter.

Overnatning

Hvis en overnatning bliver nødvendig, skal flyselskabet tilbyde dig en hotelovernatning samt transport mellem hotel og lufthavn.

Omlægning af rejse

Hvis dit fly er aflyst, eller du er blevet boardingafvist, har du krav på at få omlagt rejsen.

Refunderet billetpris

Du kan vælge at afbryde rejsen og få refunderet billetprisen, hvis

 • dit fly er aflyst
 • dit fly er forsinket mindst fem timer i afgang
 • du er blevet boardingafvist

 

Kompensation

Du kan være berettiget til kompensation, hvis

 • du er forsinket mindst tre timer i ankomsten til din slutdestination,
 • dit fly er aflyst, og du ikke blev informeret om aflysningen mindst to uger før den planlagte afgang,
 • du er blevet boardingafvist. I det tilfælde er det en generel forudsætning, at du har en bekræftet reservation til den aktuelle flyafgang, og at du er til stede ved check-in og boarding i rette tid.

Du har ikke krav på kompensation, hvis forsinkelsen eller aflysningen skyldes usædvanlige omstændigheder som uvejr, visse former for strejker, fabrikationsfejl på flyet eller flyvelederrestriktioner.

Sådan klager du over din flyrejse

For at klage over din flyrejse skal du skrive til flyselskabet, som har seks uger til at besvare din henvendelse.

Er du utilfreds med selskabets afgørelse, kan få din klage behandlet ved luftfartsmyndigheden i det EU-land, hvor hændelsen skete.

Før du starter din klage

Før du starter din klage, skal du have følgende klar:

 

 • NemID
 • Flybillet eller bekræftet reservation for alle passagerer, som klagen omfatter
 • Korrespondance med luftfartsselskabet vedr. klage (f.eks. e-mail, breve mv.)
 • Kvitteringer for eventuelle udgifter, du ønsker refunderet (f.eks. mad og drikke)
 • Underskrevne fuldmagter, hvis du klager på vegne af en anden
 • Navn og adresse på alle passagerer, som klagen omfatter

Så meget kan du have ret til i kompensation pr. passager

Inden for EU: 

 • 250 Euro for flyvninger under 1.500 km
 • 400 Euro for flyvninger over 1.500 km

Uden for EU:

 • 250 euro for flyvninger under 1.500 km
 • 400 euro for flyvninger mellem 1.500 og 3.500 km
 • 600 euro for flyvninger på mere end 3.500 km

I visse tilfælde kan flyselskabet desuden reducere din kompensation med 50%, hvis du bliver omlagt til en anden flyvning. Dette afhænger af, hvor langt du flyver, og hvor hurtigt du kommer frem.

Fuldmagter

Hvis du klager på vegne af andre, skal du have en fuldmagt fra dem. Følgende skal fremgå af fuldmagten:

 • Navn på fuldmagtsgiver og fuldmagtshaver
 • Dato for afgang
 • Dato og underskrift fra fuldmagtsgiver 

Såfremt du underskriver som værge, skal navnet på den, du har værgemål for, også fremgå af fuldmagten.

Fremgår disse oplysninger ikke af fuldmagten, vil Trafikstyrelsen afvise din klage.

Hent fuldmagtsskabelon (pdf)

Hent fuldmagtsskabelon for værger (pdf)

Læs mere om behandling af persondata (nyt vindue)

Hvis hændelsen skete i et andet land end Danmark

Hvis din forsinkelse, aflysning eller boardingafvisning er sket i et andet EU-land end Danmark, skal du klage til myndigheden i det EU-land, hvor hændelsen er sket.
 
Sker hændelsen i et land, som ikke er med i EU på en rejse til et EU-land med et EU-luftfartsselskab, skal du klage til myndigheden i ankomstlandet.  

Hvis hændelsen skete i Danmark

I Danmark er det Trafikstyrelsen, der er luftfartsmyndighed. Det er derfor styrelsen du skal klage til, hvis du er utilfreds med flyselskabets afgørelse.

Du klager til styrelsen ved at udfylde en digital klageformular på via Borger.dk

Klageformular

Her kan du klage til Trafikstyrelsen over en forsinket eller aflyst flyrejse eller en boardingafvisning.

Vær opmærksom på, at du skal have klaget til det pågældende flyselskab, før du klager til styrelsen.

Gå til klageformular på Borger.dk

 

Styrelsens sagsbehandling

Komplicerede sager kan have længere sagsbehandlingstid og undervejs i sagsbehandlingen kan der opstå et behov for yderligere oplysninger eller dokumentation fra dig eller flyselskabet.

Styrelsens afgørelse er bindende og kan ikke påklages til andre myndigheder.

Får du medhold i klagen, skal flyselskabet udbetale kompensation og/eller refusion inden for fire uger. Modtager du ikke noget fra flyselskabet inden for fire uger, skal du kontakte Trafikstyrelsen, som vil rykke for betaling. 

Hvis selskabet stadig ikke udbetaler refusion og/eller kompensation, sender styrelsen sagen videre til politiet. 

Er parterne uenige i styrelsens afgørelse, kan de indbringe sagen for domstolen.