11 flyselskaber er blevet politianmeldt for manglende udbetaling af refusion til passagererne

 

Kontakt os 

11 flyselskaber er blevet politianmeldt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen for manglende tilbagebetaling af refusioner til passagerer, der var ramt af Covid-19 aflysninger
  

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udstedte den 13. oktober 2020 påbud mod 12 flyselskaber. Formålet med påbuddet var at sikre, at passagerne fik refunderet de mange ubrugte flybilletter som følge af Covid-19 pandemien.

Styrelsens vurdering er, at påbuddet overordnet set har haft en tydelig og positiv effekt på hastigheden af tilbagebetalingen af ubrugte flybilletter. 11 af flyselskaberne har dog efter styrelsens vurdering ikke efterlevet det udstedte påbud fuldt ud. Derfor har styrelsen politianmeldt en række selskaber.Følgende flyselskaber er blevet politianmeldt af styrelsen:

 • Aegean Airlines
 • Air France
 • Brussels Airlines
 • easyJet
 • KLM
 • Norwegian
 • Ryanair
 • SAS
 • TAP Portugal
 • Thai Airways
 • Vueling
   

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har oversendt politianmeldelserne til Anklagemyndigheden og det er herefter op til Anklagemyndigheden at vurdere styrelsens indstilling om at pålægge de 11 flyselskaber en bøde. 

Styrelsen vurderer løbende, om der er behov for en lignende påbudsproces overfor andre selskaber. Styrelsen har informeret alle flyselskaber om påbudsprocessen og opfordret selskaberne til at efterleve de frister, som er meddelt i påbuddet.

 

Betydning for de enkelte klager

Med påbuddet er selskaberne blevet pålagt at refundere alle ikke-benyttede flybilletter.

Styrelsens vurdering er, at påbuddet overordnet set har haft en tydelig og positiv effekt på hastigheden af tilbagebetalingen af ubrugte flybilletter. Der er dog også stadig selskaber, der endnu har udbetalt alle udeståender.

Har man et udestående hos et selskab, anbefaler styrelsen, at man indsender en klage til styrelsen. Har man allerede en klage hos styrelsen, vil styrelsen fortsætte behandlingen af klagen.

Styrelsen håber på at behandle de fleste af sagerne i starten af 2021, men der kan være en sagsbehandlingstid på op til tre til seks måneder. For særligt vanskelige sager kan sagsbehandlingstiden være længere.

Du skal ikke foretage dig yderligere i forhold til politianmeldelsen eller i din enkelte klagesag.

 

Rejser omfattet af påbuddet

Påbuddet gælder kun, når rejsen er aflyst af flyselskabet. Hvis en passager selv har aflyst sin rejse, vil passageren ikke modtage refusion som følge af påbuddet. Passageren kan i dette tilfælde hente rådgivning hos Center for Klageløsning eller Forbruger Europa.

Påbuddet gælder rejser, der skulle være afgået fra en dansk lufthavn samt rejser, der skulle være afgået fra et tredjeland med et EU-selskab til en dansk lufthavn.

Påbuddet gælder derudover for både ud- og hjemrejse samt aflysning af udrejsen, så hjemrejsen ikke kan foretages, når rejsen er købt som en samlet rejse (samme bookingnummer). For billetter købt gennem en tredjepart, som f.eks. et online billetbureau, gælder påbuddet også. Det er luftfartsselskabets ansvar at sikre, at refusionen bliver udbetalt til passagererne.

Påbuddet gælder også, når en passager har modtaget refusion i form af en voucher, point eller en lignende form for ”ikke-kontant” refusion, forudsat at passageren ikke er blevet oplyst om muligheden for at vælge kontant refusion.

Hvis man har en igangværende klage hos styrelsen, men får udbetalt sin refusion som følge af påbuddet, skal passageren sørge for at kontakte styrelsen med henblik på at få lukket sagen. 

Tilbagebetalingsfrister jf. påbud

Med påbuddene fik selskaberne følgende tidsfrister for tilbagebetaling af refusion:

 • Refusionsanmodninger modtaget af selskaberne før den 1. oktober skulle være refunderet til passagererne senest den 15. november
 • Refusionsanmodninger modtaget af selskaberne i perioden 1. oktober-15. november skulle være refunderet til passagererne senest den 1. december
 • Refusionsanmodninger modtaget af selskaberne efter den 15. november skal være refunderet til passagererne efter senest syv dage

Aegean Airlines fik et specifikt påbud om at sikre, at passagerer, der har fået flybilletter aflyst mellem d. 25. februar og 30. september, har fået valget mellem en voucher og en kontant refusion.

 

Hvis man mangler at få udbetalt refusion

Har man stadig ikke modtaget sin refusion fra flyselskabet, anbefaler Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, at man henvender sig til styrelsen. Har man allerede en klage hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, vil styrelsen fortsætte med at behandle klagen med henblik på at træffe en afgørelse.

Kontakt styrelsen

Har man endnu ikke indsendt en klage til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal man indsende en klage over manglende refusion via Borger.dk.
 
Klage

Klageformular til klage over flyrejse

Her kan du klage til Trafikstyrelsen over en forsinket eller aflyst flyrejse eller en boardingafvisning. Vær opmærksom på, at du skal have klaget til det pågældende flyselskab, før du klager til styrelsen. 

Åbn

Før du starter din klage

Du skal have følgende klar, før du starter din klage til Trafikstyrelsens:

NemID
flybillet eller bekræftet reservation for alle passagerer, som klagen omfatter
korrespondance med luftfartsselskabet vedrørende klage (fx e-mail, breve mv.)
kvitteringer for eventuelle udgifter, du ønsker refunderet (fx mad og drikke)
underskrevne fuldmagter, hvis du klager på vegne af andre
navn og adresse på alle passagerer, som klagen omfatter 

Klagen kan ikke indsendes uden ovenstående og du skal være opmærksom på, at Trafikstyrelsen ikke kan behandle din klage, hvis du ikke har oplyst korrekte og fyldestgørende informationer og vedlagt korrekte bilag. Du kan derfor blive bedt om at oprette en ny klage, såfremt klagen ikke kan behandles på baggrund af de oplysninger, du har givet.

Fuldmagter

Hvis du klager på vegne af andre, skal du have en fuldmagt fra dem. Du klager på vegne af andre, hvis du ønsker refusion eller kompensation for billetter, hvor der står et andet navn end dit på.

Det skal af fuldmagten være tydeligt, hvilken afgang du har fuldmagt til at klage over, og på hvis vegne du vil klage. Derfor stiller Trafikstyrelsen krav om at følgende skal fremgå af fuldmagten:

Navn på fuldmagtsgiver og fuldmagtshaver
Dato for afgang
Dato og underskrift fra fuldmagtsgiver 

Såfremt du underskriver som værge, skal navnet på den, du har værgemål for, også fremgå af fuldmagten.

Fremgår disse oplysninger ikke af fuldmagten, vil Trafikstyrelsen afvise din klage.

Hent fuldmagtsskabelon (pdf)

Hent fuldmagtsskabelon for værger (pdf)

Læs mere om behandling af persondata (nyt vindue)

Andre flyselskaber 

Styrelsen vil løbende vurdere, hvorvidt Lufthansa, som modtog et påbud i oktober, fortsat overholder betingelserne i påbuddet. Derudover har styrelsen opfordret alle selskaber, ikke kun de 12 omfattet af påbuddene, til at overholde de udmeldte frister, og styrelsen vil løbende vurdere, om der er behov for tilsvarende påbud mod andre flyselskaber.
  

Læs også

Flyselskaber får frist for refusion af billetter til aflyste flyafgange

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fastsætter frist for en række flyselskabers tilbagebetaling af refusion til passagerer, der har fået deres flyafgang aflyst.

#Flypassagerrettigheder

Læs mere

Senest opdateret 16-02-2022