Transfer af certifikat og helbredsgodkendelse

Kontakt os

Her kan du finde vejledning om transfer af certifikat og helbredsgodkendelse i forbindelse med Brexit.

Orientering om øget sagsbehandlingstid

Trafikstyrelsen modtager i øjeblikket rigtig mange ansøgninger om transfer af FCL-certifikater og de dertilhørende helbredsgodkendelser (medicals), hvilket formodes at skyldes Brexit.

Dette medfører en øget sagsbehandlingstid generelt for transfersager. Det forventes, at transfersager kan behandles indenfor 4 måneder fra ansøgningstidspunktet. Der kan dog være sager, hvor sagsbehandlingstiden vil være længere.

Trafikstyrelsen behandler sagerne så hurtigt som muligt, og i den rækkefølge de kommer ind.

Frister i forbindelse med Brexit

Fra den 1. januar 2021 betragtes UK som et tredjeland. Det betyder, at en ansøgning om transfer af UK-certifikat og UK-helbredsgodkendelse modtaget efter den 31. december 2020 behandles som en ansøgning fra et tredjeland.

Accept af tredjelands pilotcertifikater og dertilhørende helbredsgodkendelser følger kravene i kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/723 af 4. marts 2020 om fastsættelse af detaljerede regler om anerkendelse af tredjelandes certificering af piloter og om ændring af forordning (EU) nr. 1178/2011.

For EASA-certifikatholdere, der har en helbredsgodkendelse, som er udstedt af en UK-flyvelæge (UK AME), vedbliver helbredsgodkendelsen med at være gyldig frem til udløbsdatoen. Dette gælder også ved initial-helbredsgodkendelser. Du kan finde ansøgningsblanketter her på siden.

Udgifter

Bemærk venligst, at du vil blive faktureret i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 2257 af 29. december 2020 om gebyrer og afgifter på luftfartsområdet eller senere ændringer heraf.

Senest opdateret 16-11-2023