Organisation

Trafikstyrelsen er en styrelse under Transportministeriet med over 400 medarbejdere.

Om Organisationen

Trafikstyrelsen

Direktør

Nanna Møller

Vicedirektør

Kåre Clemmesen

Økonomichef

Tina Henriksen

Vicedirektør

Christian Vesterager

IT

It-chef

Sisse Tønnes Hertz

 

 • IT-drift
 • IT-udvikling og -projektledelse
 • Applikationsdrift
 • Informationssikkerhed og GDPR

Luftfart

Luftfart 1

Kontorchef

Lars Kosholm

 

 • ANS (lufttrafiktjeneste + CNS-udstyr)
 • -----
 • Økonomi vedr
 • Droner
 • Trafikrettigheder
 • Øvrig luftfart, herunder støttepakker

Luftfart 2

Kontorchef

Michael Dela

 

 • OPS (operations)
 • Værksteder
 • luftdygtighed
 • Luftfartøjer - Import og certificering
 • Nartionalitetsregister for luftfartøjer

Luftfart 3

Kontorchef

Henrik Ellermann

 

 • FCL - Flight Crew Licensing
 • ADR - Flyvepldaser og luftfartshindringer
 • Tværgående: jura/international koordinering
 • Lægeenheden/helbredgodkendelse
 • Miljø

Luftfart 4

Kontorchef

Line Theil Elikofer

 

 • Passagerrettigheder
 • Posttilsyn
 • Objektiv sagsbehandling
 • Workzone kompetencecenter
 • Kørekort 2. instans
 • Luftfart - facilitation

Økonomi

Økonomichef

Tina Henriksen

 

 • Budget og regnskab
 • Ledelsesinformation, styring og finanslov
 • Løn- og personaleadministration
 • Intern Service
 • Callcenter

 

Taksationssekretariatet

Sekretariatschef

Line Toftbjerglund Laursen

 

 • Sekretariatsbetjening af taksationskommissioner ifm. klagesagsbehandling inden for eksproprisation

 

Minksekretariatet, 1. instans Nedlukningssager

Sekretariatschef

Lisbeth Elbek Tiljeset

 

 • Sekretariatsbetjening af erstatnings- og taksationskommissioner

 

Minksekretariatet, 1. instans Følgeerhverv/Avlere uden mink

Sekretariatschef

Nicklas Winther Kristensen

 

 • Sekretariatsbetjening af erstatnings- og taksationskommissioner

 

Bornholms Lufthavn

Lufthavnschef

Jimmi Holm Hansen

 

 • Drift og udvikling af lufthavnen

 

Ledelsessekrateriatet

Sekrateriatschef

Lars Bang Meile

 

 • HR og Jura
 • Ministerbetjening
 • Direktionsbetjening
 • Kommunikation og Presse

Minksekretariatet, 2. instans

Sekrateriatschef

BIrgitte Østergaard Simonsen

 

 • Sekretariatsbetjening af overerstatnings- og taksationskommision (klagesagsbehandling)

Bane, Plan og Security

Bane

Kontorchef

Laura Meyer Harrison

 

 • Jernbanesikkerhed - konventionel jernbane og bybaner
 • Tvægående og internationale opgaver

Plan og Klima

Kontorchef

Jan Albrecht

 

 • Kollektiv trafik, regulering, takster og tilskudsordninger
 • Trafikplanlægning og analyser
 • Havne og VVM
 • Klima og data

Security og Cyber

Kontorchef

Anders Windfeldt Jensen

 

 • Security - luftfart
 • Maritim Sikring
 • Beredskab - tværgående
 • Cybersecurity - tværgående
Senest opdateret 08-03-2024