Vejledning om Brexit

Kontakt os

Storbritannien forlader EU den 31. januar 2020 på grundlag af den såkaldte Skilsmisseaftale mellem EU og UK.

Vejledning om Brexit

Storbritannien forlod EU den 31. januar 2020 på grundlag af den såkaldte Skilsmisseaftale mellem EU og Storbritannien.

Det betyder, at der fra og med 1. februar 2020 blev igangsat en overgangsperiode, som løber frem til udgangen af 2020. I overgangsperioden følger Storbritannien fortsat EU-lovgivningen – således også på Trafikstyrelsens områder. Der er med andre ord tale om en uændret situation i overgangsperioden i forhold til da Storbritannien var medlem af EU.

EU-Kommissionen og den britiske regering blev den 24. december 2020 enige om en aftale om det fremtidige forhold mellem EU og Storbritannien efter overperioden, som nu afventer godkendelse i både EU, medlemslandene og Storbritannien med henblik på ikrafttrædelse 1. januar 2021. Den samlede aftale indeholder bl.a. en luftfartsaftale, som sikrer, at der fortsat kan flyves mellem EU og Storbritannien fra 1. januar 2021. Trafikstyrelsen vil informere om det nærmere indhold af aftalen her på hjemmesiden, så snart aftalen er godkendt i EU, medlemslandene og Storbritannien.

Nedenfor kan du finde svar på spørgsmål vedrørende Brexit i lyset af den nye aftale, som kan være relevante for dig.

Kontakt

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at skrive til Trafikstyrelsen på brexit@trafikstyrelsen.dk

FAQ for borgere

Her finder du svar på spørgsmål vedrørende Brexit, der kan være relevante for dig som borger.

Spørgsmål indenfor luftfartsområdet

Den nye aftale sikrer, at passager- og fragtflyvning mellem EU og UK fortsat er tilladt fra 1. januar 2021.

Det er op til luftfartsselskaberne at afgøre, om de vil flyve en given rute. Du bør derfor kontakte luftfartsselskaberne for at sikre dig, at afgangstider og ruter ikke er blevet ændret.

Ved direkte flyvninger fra en dansk lufthavn til og fra en lufthavn i UK vil du ikke skulle gennem ekstra sikkerhedskontrol efter den 1. januar 2021. Det samme gælder for direkte flyvninger fra andre EU-lufthavne.

Ved flyvninger fra UK til en dansk lufthavn, hvor du skal skifte fly til et andet fly (transfer), vil du heller ikke skulle gennem ekstra sikkerhedskontrol efter den 1. januar 2021. Du vil således ikke skulle gennem ekstra sikkerhedskontrol i den danske lufthavn. Du skal imidlertid være opmærksom på, at dette kan forholde sig anderledes i andre EU-medlemslande. Derfor bør du undersøge forholdene i dét EU-medlemsland, hvor du skal skifte fly.

Ved flyvninger fra EU til en lufthavn i UK, hvor du skal skifte til et andet fly (transfer), skal du igennem en ny sikkerhedskontrol i lufthavnen i UK. Dette gælder allerede i dag og har således ikke forbindelse til Brexit.

Der er i EU vedtaget regler, som sikrer, at passagerer som ankommer fra UK til en dansk lufthavn, fortsat vil kunne skifte til et andet fly uden at de selv, deres håndbagage eller bagage skal gennem en ny sikkerhedskontrol (screening). Derfor vil forhold omkring sikkerhedskontrol ikke betyde forøget ventetid ved flyskift i en dansk lufthavn.

Vær opmærksom på, at nogle EU-medlemslande foretager en ekstra sikkerhedskontrol af passagerer og håndbagage, som kan medføre øget ventetid. Derfor bør man undersøge de lokale forhold, hvis man ankommer med et fly fra UK og skal skifte til et andet fly i en EU-lufthavn uden for Danmark.

Vær ligeledes opmærksom på, at regler om indrejse (paskontrol) i henholdsvis UK og EU vil kunne betyde forøget ventetid.

Det afhænger af, hvor du flyver fra, og hvilket luftfartsselskab du flyver med.

Dine rettigheder som flypassager efter EU forordning 261/2004 (passagerrettighedsforordningen) vil ikke være ændret, når du rejser med fly fra DK til UK efter den 1. januar 2021. Selvom UK er et tredjeland i forhold til EU, vil det ikke påvirke dine passagerrettigheder, når du rejser fra et EU-medlemsland, såsom Danmark, til UK.

Dine rettigheder efter EU forordning 261/2004 (passagerrettighedsforordningen) vil dog kun gælde, når du rejser med fly fra UK til DK eller et andet EU-medlemsland efter den 1. januar 2021, hvis du rejser med et EU-luftfartsselskab.

Efter den 1. januar 2021 vil britiske luftfartsselskaber ikke længere være at betegne som et EU-luftfartsselskab, hvilket betyder, at dine passagerrettigheder efter EU-forordning 261/2004 (passagerrettighedsforordningen) på en række punkter vil være ændret.

Det betyder, at du som passager ikke længere kan gøre krav på dine passagerrettigheder efter forordning 261/2004 (passagerrettighedsforordningen) i tilfælde af flyaflysninger, lange forsinkelser eller ved boardingafvisninger, hvis du vælger at flyve fra UK til Danmark eller andre EU-medlemslande med et britisk luftfartsselskab eller selskaber fra andre tredjelande. Dine rettigheder vil følge af UK’s eventuelle nationale regler på området.

Hvis du flyver fra et EU-medlemsland med et britisk luftfartsselskab, vil du stadig kunne gøre krav på dine passagerrettigheder efter EU-forordning 261/2004 (passagerrettighedsforordningen).

UK vil pr. 1. januar 2021 ikke længere være underlagt EU-lovgivning, hvilket betyder, at det beskyttelsesniveau du som handicappet eller bevægelseshæmmet person har i henhold til EU-forordning 1107/2006, vil blive begrænset ved rejser fra UK.

Når UK ikke længere er omfattet af EU-lovgivningen, vil alle afgange fra UK med ikke-EU-luftfartsselskaber, herunder britiske luftfartsselskaber, ikke længere være underlagt forordningens bestemmelser. Dette betyder i praksis, at dine rettigheder i henhold til EU-forordning 1107/2006 ikke længere gælder for flyrejser fra UK med et ikke-EU-luftfartsselskab.

Dine rettigheder som handicappet eller bevægelseshæmmet efter forordning 1107/2006 vil også være begrænset ved rejser med et EU-luftfartsselskab, der afgår fra UK til et EU-medlemsland, herunder Danmark. Ved rejser med EU-luftfartsselskaber fra UK til EU-medlemslande vil EU-luftfartsselskabet kun være underlagt forordningens bestemmelser, hvad angår krav om bistand og befordring af handicappede og bevægelseshæmmede, når de rejser med fly 

EU-luftfartsselskaber, der afgår fra UK til et andet tredjeland, er dog ikke underlagt forordningens bestemmelser.

Til trods for, at du som handicappet eller bevægelseshæmmet person fra den 1. januar 2021 vil få mindsket beskyttelsesniveau efter EU-forordningen 1107/2006, vil UK som medlem af FN’s europæiske luftfartsorganisation ECAC stadig skulle leve op til internationale FN-standarder om befordring og bistand til handicappede og bevægelseshæmmede personer, når de rejser med fly. Som passager med et handicap vil du derfor opleve det samme beskyttelsesniveau efter den 1. januar 2021 på grund af UK’s FN-forpligtigelser.

Fra 1. januar 2021 betragtes UK som et tredjeland. Mange indehavere af certifikater, som er udstedt af UK (herunder piloter, mekanikere, examiners, instruktører m.fl.) har inden 31. december 2020 mulighed for at søge om, at få deres certifikat ”ombyttet” til et fra et EU27-land.

Links til relevant information på trafikstyrelsen.dk

Læs mere om anerkendelse af AME certifikat fra Storbritannien før 1. januar 2021 på tbst.dk (nyt vindue)

Read more about recognition of AME certificate from UK (new window)

Læs mere om transfer af certifikat og helbredsgodkendelse (nyt vindue)

Read more about transfer of licence and medical certificate (new window)

Virksomheder og organisationer, der er baseret i UK, og som har behov for et EASA-udstedt certifikat kan også inden overgangsperiodens udløb ansøge om dette hos EASA som tredjelandsorganisation.

Læs mere om EASA-certifikat på EASA's hjemmeside (nyt vindue)

Danske og europæiske AOC-holdere henvises til CAA UK, som kan orientere om processen for fortsatte muligheder for at flyve til og i UK. Trafikstyrelsen har udstedt en AIC om emnet, som kan findes på Naviair’s hjemmeside.

Gå til AIC A 04/19 på Naviair's hjemmeside (Pdf via EASA's hjemmeside)

Desuden anbefales interesserede at læse EU Kommissionens ’Preparedness Notices on Aviation’ (kun på engelsk).

Gå til 'Notice to stakeholders aviation safety' (Pdf via EU kommissionens hjemmeside)

Mange indehavere af certifikater, som er udstedt af UK (herunder piloter, mekanikere, examiners, instruktører m.fl.) har inden udtrædelsesdatoen mulighed for at ’ombytte’ deres certifikat til et fra et EU27-land. Virksomheder og organisationer, der er baseret i UK, og som har behov for et EASA-udstedt certifikat kan allerede nu ansøge om dette hos EASA som tredjelandsorganisation. Danske og europæiske AOC-holdere henvises til CAA UK, som kan orientere om processen for fortsatte muligheder for at flyve til og i UK.

Trafikstyrelsen har udsendt en AIC om emnet, som kan findes på Naviair's hjemmeside. Desuden anbefales interesserede at læse EU Kommissionens ’Preparedness Notices on Aviation’ (kun engelsk tekst).

Naviair's hjemmeside

FAQ for virksomheder

Her finder du svar på spørgsmål vedrørende Brexit, som er relevante for virksomheder.

Spørgsmål og svar inden for luftfarten

For at et luftfartsselskab kan opretholde gyldigheden af sin EU-licens, og have mulighed for at tilbyde flyvninger mellem EU-medlemslande, skal alle krav til licensen være opfyldt, herunder skal luftfartsselskabet være ejet og kontrolleret af en majoritet baseret i EU. Hvis kravene ikke længere opfyldes ved overgangsperiodens ophør pr. 31. december 2020, vil licensen ikke længere være gyldig. 

Fra 1. januar 2021 betragtes UK som et tredjeland. Mange indehavere af certifikater, som er udstedt af UK (herunder piloter, mekanikere, examiners, instruktører m.fl.) har inden 31. december 2020 mulighed for at søge om, at få deres certifikat ”ombyttet” til et fra et EU27-land.

Links til relevant information på tbst.dk

Læs mere om anerkendelse af AME certifikat fra Storbritannien før 1. januar 2021 på tbst.dk (nyt vindue)

Read more about recognition of AME certificate from UK (new window)

Læs mere om transfer af certifikat og helbredsgodkendelse (nyt vindue)

Read more about transfer of licence and medical certificate (new window)

Virksomheder og organisationer, der er baseret i UK, og som har behov for et EASA-udstedt certifikat kan også inden overgangsperiodens udløb ansøge om dette hos EASA som tredjelandsorganisation.

Læs mere om EASA-certifikat på EASA's hjemmeside (nyt vindue)

Danske og europæiske AOC-holdere henvises til CAA UK, som kan orientere om processen for fortsatte muligheder for at flyve til og i UK. Trafikstyrelsen har udstedt en AIC om emnet, som kan findes på Naviair’s hjemmeside.

Gå til AIC A 04/19 på Naviair's hjemmeside (Pdf via EASA's hjemmeside)

Desuden anbefales interesserede at læse EU Kommissionens ’Preparedness Notices on Aviation’ (kun på engelsk).

Gå til 'Notice to stakeholders aviation safety' (Pdf via EU kommissionens hjemmeside)

Der er i EU blevet vedtaget regler, som sikrer, at den såkaldte One Stop Security opretholdes med UK også efter den 1. januar 2021. Det betyder, at passagerer, som ankommer fra UK til en dansk lufthavn, fortsat vil kunne skifte til et andet fly uden at de selv, deres håndbagage eller bagage skal gennem en ny sikkerhedskontrol (screening).

Vær opmærksom på, at nogle EU-medlemslande foretager en ekstra sikkerhedskontrol af passagerer og håndbagage. Derfor bør man undersøge de lokale forhold, hvis man ankommer med et fly fra UK og skal skifte til et andet fly i en EU-lufthavn uden for Danmark.

Der er i EU blevet vedtaget regler, som sikrer, at den såkaldte One Stop Security opretholdes med UK også efter den 1. januar 2021. Dette omfatter også luftfragt. Det betyder, at der kan flyves luftfragt fra UK og EU på samme måde og betingelser som i dag for så vidt angår security. Vær opmærksom på, at der kan være forhold omkring fortoldning af varer, som påvirker forsendelsen af luftfragt.

Gå til Toldstyrelsens hjemmeside (nyt vindue)

De britiske luftfartsmyndigheder har oplyst, at UK anser EU’s security for luftfragt som værende på samme niveau som UK’s security for luftfragt. Derfor vil der ikke være behov for ACC3 godkendelse for luftfragt, som ankommer til UK fra EU-lande. Det skal dog understreges, at i forhold til indførelse af luftfragt i UK, herunder toldregler, bør man søge information hos UK’s myndigheder.

Gå til Toldstyrelsens hjemmeside (nyt vindue)

Spørgsmål og svar inden for byggeri

Byggevarer fra UK skal behandles som byggevarer fra andre tredjelande, hvis de skal bringes på markedet i det indre marked i EU, jf. bestemmelserne herom i byggevareforordningen.

Ved markedsføring af byggevarer fra UK til Danmark eller det indre marked i øvrigt, vil byggevareforordningens bestemmelser fortsat gælde, da den omfatter det samlede indre marked. Dvs., at fabrikanter af byggevarer fra UK, der bringer deres vare på markedet i EU, fortsat vil skulle leve op til krav om fx ydeevnedeklaration og CE-mærkning, hvor dette er krævet i medfør af forordningen. Derudover vil regler vedrørende markedsføring af byggevarer, der er fastlagt i dansk lovgivning, som fx markedskontrolbekendtgørelsen, også skulle overholdes ved salg af byggevarer til Danmark.

Læs mere om fabrikantens forpligtigelser under styrelsens temaside ’Kend din byggevare’ (nyt vindue)

Ved markedsføring af byggevarer fra UK til Danmark eller det indre marked i øvrigt, vil byggevareforordningens bestemmelser fortsat gælde, da den omfatter det samlede indre marked.

Når man importerer byggevarer fra UK eller andre tredjelande med henblik på at bringe byggevarerne på markedet i EU, så følger der en række krav af byggevareforordningen til importøren.

Herunder gælder bl.a. at importører kun må bringe byggevarer, der opfylder de gældende krav i denne forordning, i omsætning på EU-markedet. Før en importør bringer en byggevare i omsætning, skal vedkommende sikre, at vurderingen og kontrollen af ydeevnens konstans er blevet udført i overensstemmelse med den tekniske specifikation byggevaren er omfattet af. Importøren sikrer, at fabrikanten er i besiddelse af den tekniske dokumentation, der er omhandlet i byggevareforordningens artikel 11, stk. 1, andet afsnit, og ydeevnedeklarationen i henhold til artikel 4 og 6.

Læs mere om importørers forpligtigelser under styrelsens temaside 'Kend din byggevare' (nyt vindue)

Danske producenter kan potentielt risikere at skulle leve op til supplerende krav ved markedsføring af byggevarer fra Danmark til UK (fx særlige tests eller produktionskontroller), som ikke i forvejen er udført for den pågældende byggevare, som i øvrigt opfylder alle krav i medfør af byggevareforordningen.

Informationsmøde

Onsdag den 20. februar 2019 afholdte styrelsen et åbent organisations- og virksomhedsrettet informationsmøde om konsekvenserne af Brexit.

Informationsmødet var målrettet virksomheder og organisationer inden for styrelsens ansvarsområder.

På informationsmødet oplyste Erhvervsstyrelsen indledningsvist om de overordnede konsekvenser af Storbritanniens udtræden af det indre marked, hvorefter Trafikstyrelsen afholdte parallelle sektorspecifikke sessioner inden for områderne luftfart, vejtransport og byggeri.

Såfremt man som deltager i informationsmødet har kommentarer til informationsmødet eller gode idéer og input til Trafikstyrelsens håndtering af Brexit, hører vi meget gerne fra jer.

Skriv til mailadressen brexit@trafikstyrelsen.dk

Senest opdateret 11-11-2020